טופס הסכמה רוכבי המדבר

טופס הסכמה רוכבי המדבר

טופס הסכמה רוכבי המדבר נא לקרוא בעיון ! אני מצהיר/ה, מסכים/מה ומאשר/ת, כדלקמן: חברת רוכבי המדבר אילת בע"מ (להלן: "החברה"), ו/או מנהלים מטעמם ו/או עובדיהם ו/או שלוחיהם (להלן: "המארגנים"), עוסקת בניהול והשכרת אופניים רגילים וחשמליים וכן מפעילה...
דילוג לתוכן